In de praktijk Het Puzzelstuk wordt er samen gepuzzeld aan het verhaal van jouw kind. 

Soms zijn de puzzelstukjes door elkaar geschud, is er een stukje kwijt, lukt het niet meer om samen de puzzel te leggen, worden de juiste woorden niet meer gevonden om de woordpuzzel te maken, ...

Deze multidisciplinaire praktijk richt zich op kind- én ouderbegeleiding. In een eerste fase wordt het verhaal verkend. Nadien volgt gepaste begeleiding. Deze begeleiding gaat van uitleg geven, opvoedingsondersteunend advies, tot begeleiding of (medicamenteuze) therapie. Indien een aangewezen begeleiding of behandeling niet binnen de expertise van de praktijk valt, wordt er samen gezocht naar een juiste doorverwijzing.